Stresshantering

”Stress på gott och ont”.
Vi har alla 24 timmar per dygn att disponera. Vårt sätt att förhålla oss till tiden avgör mycket av vårt mående.
Stress kan definieras som kroppens samlade reaktion på fysisk och psykisk belastning. Den tid vi lever i ställer stora krav på vår kapacitet till anpassning och förändring. Dessa förväntningar, även de positiva förorsakar stressupplevelse på någon nivå i det mänskliga systemet. Negativ stress handlar om påfrestningar som överstiger individens förmåga till anpassning. Påfrestningarna kommer för ofta, är för stora så att systemet inte hinner bearbeta och anpassa sig till nya livsbetingelser. Då säger kroppen eller själen ”nej” i form av symtom som trötthet, sömnstörning, ångest, koncentrationssvårigheter, irritabilitet, nedstämdhet eller andra känslomässiga motreaktioner. Kroppens uttrycksformer är ex smärtsignaler, förändringar i hjärtats arbetsrytm, täta infektioner såsom halsflussar eller förkylningar, muskulära spänningstillstånd etc. Följden blir att även de sociala kontakterna upplevs som belastande, relationer på arbetsplatsen och i hemmet blir lidande.

Stannar vi inte upp i tid blir de kroppsliga och emotionella varningssignalerna (motreaktionerna) allt starkare och försvarssystemet orkar inte skydda oss längre. Vi upplever en stark överkänslighet, reagerar med panikkänslor alternativt blir avskärmade, ”känslokalla och cyniska”. Går processen ändå längre får människan svårt att finna, få och behålla mål och meningen med livet. Det är ofta livsavgörande att människan söker och får professionell hjälp, så att processen får möjlighet att stanna upp och möjlighet ges till sökandet efter delvis nya livsmål. Genom olika hypnosbaserade metoder ges utrymme för eftertanke och reflektion, finna nya förhållningssätt i  relationer, gentemot tid och förändringar. ”Att ta jäktet ur projektet”.  Att tillåta Dig rätten att visa känslor och att återvinna upplevelsen av kontroll över Ditt eget liv. Insikten om att lust, motivation och energi är upplevelser Du kan återvinna.

I en psykoterapeutiskt orienterad stresshantering lär Du Dig bland annat konsten att känna igen och tacka nej till det som är ”inlärda behov” – utifrån kommande förväntningar, vilka inte är i samklang med Dina ”egna unika behov”.
Du får även lära Dig att känna igen och tacka ja till det som är Dina ”egna unika, djupt förankrade personliga behov”. Att bli klar över vem Du är, vad Du behöver och vilka idéer, behov och relationer som är värda att kämpa för.

Bland de bemästrandestrategier som ingår i stresshantering återfinnes kroppslig och mental avslappning, Mental träning samt Självhypnos. Sammanfattningsvis arbetar jag huvudsakligen med stresshantering på kognitiv nivå, vid behov förstärkt med hjälp av hypnosmetodik.

”Människan bör ge mera akt på den ljusglimt som lyser upp hennes inre, än glansen från en stjärnhimmel av barder och siare” Ralph Waldo Emerson