Psykodynamisk psykoterapi

Jag erbjuder psykodynamisk psykoterapi, en behandlingsform som fokuserar på att förstå och bearbeta omedvetna konflikter och känslor som påverkar ditt nuvarande beteende och psykiska välmående. Genom att utforska dina tidiga barndomsupplevelser och relationer, hjälper terapin dig att öka din självinsikt och frigöra psykisk energi som har varit bunden i omedvetna konflikter.

Hur går det till

Genom att utforska dina tidiga barndomsupplevelser och relationer hjälper jag dig att upptäcka hur dessa minnen och upplevelser formar dina tankar och känslor idag. Målet är att öka din självinsikt och frigöra psykisk energi som har varit bunden i omedvetna konflikter. Detta kan leda till en djupare förståelse av dig själv och dina relationer, samt till varaktiga förändringar och förbättrat välmående.

Kontakta mig

Kontakta mig för att utforska din inre värld och påbörja din resa mot ett bättre psykiskt välmående.Jag erbjuder psykoterapi för att hjälpa dig att hantera och övervinna olika livsutmaningar. Tillsammans kan vi skapa en trygg och stödjande miljö där du kan arbeta med att förstå och förändra de mönster som håller dig tillbaka.

Ytterligare områden jag arbetar främst med

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå