Kognitiv psykoterapi

Med kognitiv psykoterapi som är en behandlingsform som fokuserar på samspelet mellan tankar, känslor och beteenden, hjälper jag dig att identifiera och förändra negativa tankemönster som påverkar ditt välmående och livskvalitet.Du behöver inte ha stora problem för att söka psykoterapi, ibland kan livshändelser som skilsmässa eller arbetslöshet kännas överväldigande. Jag finns här för att lyssna och hjälpa dig att hitta vägar till välmående och personlig utveckling.

Hur går det till

Genom samtal och olika tekniker hjälper jag dig att bli medveten om dina tankemönster, utmana irrationella tankar och utveckla mer konstruktiva sätt att tänka. Detta kan bland annat minska stress, ångest och depression. Kognitiv psykoterapi är effektivt vid en rad olika problem och strävar efter att ge dig verktyg för att hantera framtida utmaningar på ett mer positivt och balanserat sätt.

Kontakta mig

För att börja din resa mot bättre mental hälsa och upptäck hur kognitiv psykoterapi kan hjälpa dig att övervinna utmaningar och finna en bättre balans i livet. Kontakta mig för att börja din resa mot bättre mental hälsa.

Ytterligare områden jag arbetar främst med

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå