emiljad

Hem/emiljad

Om emiljad

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har emiljad skapat 5 blogginlägg för.

Kris och krisbehandling

Ordet kris kommer från det grekiska krisis och betyder avgörande vändpunkt, plötslig förändring, ödesdiger rubbning. Kriser hör livet till och drabbar oss alla förr eller senare. En krisreaktion kan utlösas av både inre och yttre händelser. Det kan handla om någons död, separation, fysisk skada, mobbing eller kränkning, att ha tonårsbarn, när barn flyttar hemifrån eller [...]

Sömn och livskvalitet

Forskare har funnit att personer med sömnproblem är mer benägna än andra att drivas av höga egenkrav och känna otillräcklighet. Vissa människor har en personlighet som innebär att de har lättare för att varva upp och reagera med oro. Även om en sådan läggning anses utgöra en sårbarhet för att drabbas av sömnstörning så ska [...]

Stresshantering

”Stress på gott och ont”. Vi har alla 24 timmar per dygn att disponera. Vårt sätt att förhålla oss till tiden avgör mycket av vårt mående. Stress kan definieras som kroppens samlade reaktion på fysisk och psykisk belastning. Den tid vi lever i ställer stora krav på vår kapacitet till anpassning och förändring. Dessa förväntningar, [...]

Hypnospsykoterapi – Utveckling och forskning

Vad är hypnos? Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal imaginativa och fokuserande behandlingsmetoder. Ordet hypnos används också för att beteckna det tillstånd som metoderna leder fram till, ett tillstånd som gynnar behandlingen. Ibland används ordet ”trance” eller FMT (förändrat medvetandetillstånd). Tillståndet kan kännas igen från andra sammanhang och med andra etiketter såsom mental träning, [...]

Hypnos – Behandling

Hypnospsykoterapi är ett samlingsbegrepp för psykoterapiformer, som använder sig av förändrade medvetandetillstånd inom ramen för psykodynamiska och kognitiva förklaringsmodeller. Fördelen med dessa behandlingsmodeller är att de intensifierar bearbetning av problemområden och möjliggör en djupare förståelse av egenproblematiken, vilket resulterar i snabbare och säkrare förändringsprocesser. Hypnos är ett begrepp, vilket både beskriver ett förändrat medvetandetillstånd (trancetillstånd) [...]