Forskare har funnit att personer med sömnproblem är mer benägna än andra att drivas av höga egenkrav och känna otillräcklighet. Vissa människor har en personlighet som innebär att de har lättare för att varva upp och reagera med oro. Även om en sådan läggning anses utgöra en sårbarhet för att drabbas av sömnstörning så ska det oftast mer till för att man ska drabbas av varaktiga sömnproblem. Ofta börjar en sömnstörning i samband med stressande livshändelser av något slag. Detta kan exempelvis vara sjukdom, separation, konflikter eller förändringar i arbetsbelastningen. Då ökar man sin fysiologiska och mentala beredskap, vilket kan göra det svårt att somna och lättare att vakna upp för tidigt på morgontimmarna när sömnen är ytligare. Vanligen är sömnproblem i samband med denna sorts stress övergående men det händer att de kvarstår även när livssituationen lugnat ned sig.

Ibland kan stressande livshändelser göra att man drabbas av depression. Depression är i sin tur starkt kopplat till sömnproblem som faktiskt är ett av de vanligaste tidiga tecknen på att man är på väg in i en depression. Vid depression kan man reagera med att antingen få svårt att sova eller att man sover ovanligt mycket utan att känna sig pigg efteråt. Ofta är det svårt att avgöra vad som orsakat vad – är depressionen orsaken till sömnsvårigheterna, eller gör tröttheten och oron över sömnbesvären att man blir mer orkeslös och passiv, så att självbild och självkänsla påverkas negativt? Det som skiljer en depression från sömnproblem är att man förutom sömnsvårigheter ofta även har aptitproblem, känner sig omotiverad och upplever ett sänkt stämningsläge. Misstänker man att man drabbats av en depression bör man uppsöka läkare eller psykiatrisk mottagning för att få en bedömning. En positiv sak är att man funnit att även de som känner sig nedstämda och oroliga ofta har god nytta av sömnbehandling. Det kan vara ett bra sätt att börja arbeta även med andra problem. Känner man sig nedstämd kan man dock behöva extra hjälp med motivationen och det är en god idé att genomgå behandling med stöd av en psykolog. Svårigheter att stänga av tankeverksamheten är den vanligaste rapporterade orsaken till sömnsvårigheter. Avslappning har bra forskningsstöd och för den som upplever problem med ett överaktivt sinne kan det vara värt att prova en avslappningsteknik i form av antingen muskulär avslappning eller andra meditationsliknande tekniker som syftar till att konkurrera ut de störande tankarna. Forskning har även visat att hypnosbehandling har stora fördelar jämfört med andra traditionella metoder. Många människor behöver förstå orsaken till att sömnen är påverkad och få möjlighet till förändring som påverkar på djupet och blir mer bestående.