Stresshantering

”Stress på gott och ont”. Vi har alla 24 timmar per dygn att disponera. Vårt sätt att förhålla oss till tiden avgör mycket av vårt mående. Stress kan definieras som kroppens samlade reaktion på fysisk och psykisk belastning. Den tid vi lever i ställer stora krav på vår kapacitet till anpassning och förändring. Dessa förväntningar, [...]