hypnos

Hem/Tagg: hypnos

Hypnospsykoterapi – Utveckling och forskning

Vad är hypnos? Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal imaginativa och fokuserande behandlingsmetoder. Ordet hypnos används också för att beteckna det tillstånd som metoderna leder fram till, ett tillstånd som gynnar behandlingen. Ibland används ordet ”trance” eller FMT (förändrat medvetandetillstånd). Tillståndet kan kännas igen från andra sammanhang och med andra etiketter såsom mental träning, [...]

Hypnos – Behandling

Hypnospsykoterapi är ett samlingsbegrepp för psykoterapiformer, som använder sig av förändrade medvetandetillstånd inom ramen för psykodynamiska och kognitiva förklaringsmodeller. Fördelen med dessa behandlingsmodeller är att de intensifierar bearbetning av problemområden och möjliggör en djupare förståelse av egenproblematiken, vilket resulterar i snabbare och säkrare förändringsprocesser. Hypnos är ett begrepp, vilket både beskriver ett förändrat medvetandetillstånd (trancetillstånd) [...]