behandling

Hem/Tagg: behandling

Sömn och livskvalitet

Forskare har funnit att personer med sömnproblem är mer benägna än andra att drivas av höga egenkrav och känna otillräcklighet. Vissa människor har en personlighet som innebär att de har lättare för att varva upp och reagera med oro. Även om en sådan läggning anses utgöra en sårbarhet för att drabbas av sömnstörning så ska [...]

Stresshantering

”Stress på gott och ont”. Vi har alla 24 timmar per dygn att disponera. Vårt sätt att förhålla oss till tiden avgör mycket av vårt mående. Stress kan definieras som kroppens samlade reaktion på fysisk och psykisk belastning. Den tid vi lever i ställer stora krav på vår kapacitet till anpassning och förändring. Dessa förväntningar, [...]

Psykoterapi

Psykoterapi är en behandlingsform, där en därför utbildad person etablerar en yrkesmässig relation till en patient där syftet är att hjälpa denne att komma till rätta med olika problemområden, såsom psykiska och psykosomatiska besvär, samlevnadsproblem, när kommunikationen inte fungerar eller andra svårigheter i livsföringen. Psykoterapi syftar till förändringar hos den som söker hjälp. Psykoterapeuten ställer sig [...]

Hypnos – Behandling

Hypnospsykoterapi är ett samlingsbegrepp för psykoterapiformer, som använder sig av förändrade medvetandetillstånd inom ramen för psykodynamiska och kognitiva förklaringsmodeller. Fördelen med dessa behandlingsmodeller är att de intensifierar bearbetning av problemområden och möjliggör en djupare förståelse av egenproblematiken, vilket resulterar i snabbare och säkrare förändringsprocesser. Hypnos är ett begrepp, vilket både beskriver ett förändrat medvetandetillstånd (trancetillstånd) [...]