Behandling

Hem/Behandling

Kris och krisbehandling

Ordet kris kommer från det grekiska krisis och betyder avgörande vändpunkt, plötslig förändring, ödesdiger rubbning. Kriser hör livet till och drabbar oss alla förr eller senare. En krisreaktion kan utlösas av både inre och yttre händelser. Det kan handla om någons död, separation, fysisk skada, mobbing eller kränkning, att ha tonårsbarn, när barn flyttar hemifrån eller [...]

Sömn och livskvalitet

Forskare har funnit att personer med sömnproblem är mer benägna än andra att drivas av höga egenkrav och känna otillräcklighet. Vissa människor har en personlighet som innebär att de har lättare för att varva upp och reagera med oro. Även om en sådan läggning anses utgöra en sårbarhet för att drabbas av sömnstörning så ska [...]

Stresshantering

”Stress på gott och ont”. Vi har alla 24 timmar per dygn att disponera. Vårt sätt att förhålla oss till tiden avgör mycket av vårt mående. Stress kan definieras som kroppens samlade reaktion på fysisk och psykisk belastning. Den tid vi lever i ställer stora krav på vår kapacitet till anpassning och förändring. Dessa förväntningar, [...]